Citas de John Fitzgerald Kennedy

comilla La guerra incondicional no conduce ya a la victoria incondicional.

John Fitzgerald Kennedy

Político estadounidense (1917-1963)
Guerra